Handelsbetingelser

Hjemmesiden lamourbox.no drives av firmaet:

L'AMOURBOX ApS, CVR: DK40155929

Njalsgade 19 D

2300 København S

Nedenstående betingelser gjelder for nettsiden lamourbox.no, de abonnement-tjenester som tilbys på nettsiden, samt de produkter som leveres i henhold til abonnementene.

Ved bruk av nettstedet eller ved tegning av L’AMOURBOX abonnement via nettsiden aksepterer du vilkårene og godtar å være bundet av dem.

Det anbefales at lese disse handelsbetingelsene igjennom. L’AMOURBOX anbefaler at du printer en kopi av handelsbetingelsene. Har du ytterligere spørsmål til handelsbetingelsene, er du alltid velkommen til å kontakte oss på mail hi@lamourbox.com eller på livechat

REGLER FOR ABONNEMENT:

For at tegne et abonnement hos L’AMOURBOX må du ha fylt 18 år. Vi gjør også oppmerksom på at L’AMOURBOX bare kan levere i Norge.

Abonnementet mellom forbrukeren og L’AMOURBOX trer først i kraft når du mottar en bekreftelsesmail fra L’AMOURBOX på den e-mailadressen som ble angitt ved opprettelsen av medlemskapet. Mottar du ikke en bekreftelsesmail kan det skyldes at du har opplyst en ukorrekt mailadresse, hører du ikke mer fra oss bes du vennligst kontakte oss så fort som mulig for at sikre at opprettelsen av abonnementet ditt er mottatt og godkjent av L’AMOURBOX.

Abonnementsavtalen innebærer at du én gang hver 4. uke mottar produkter fra L’AMOURBOX til den adressen som du har angitt da du opprettet medlemskapet. Visse spesielle abonnementer (f.eks. gavekort) kan være begrenset til én levering, hvilket betyr at avtalen bare gjelder for denne ene levering og automatisk oppheves deretter. L’AMOURBOX er vanligvis sammensatt av 4-5 forskjellige produkter som leveres i en særlig pakke - nemlig L’AMOURBOX.

Hvis et produkt mangler eller er mangelfullt, forbeholder vi oss retten til å sende et annet produkt uten forvarsel.

Vi forbeholder oss retten til å nekte å handle med deg uten begrunnelse.

PRISER HOS L’AMOURBOX:

Med unntagelse av åpenbare typografiske feil gjelder de prisene og fraktomkostningene som til enhver tid er angitt på nettsiden. Prisene er inkludert moms.

Abonnementsprisen består vanligvis av et periodemessig abonnementsgebyr (hver 4. uke). De prisene som gjør seg gjeldende for ditt L’AMBOURBOX-abonnement vil være fremhevet når du oppretter ditt abonnement.

Priser og fraktomkostninger kan endres av L’AMOURBOX til enhver tid. Du er bundet av de prisene som gjelder på det tidspunktet du opprettet ditt L’AMOURBOX-abonnement, hvis vi ikke har gitt deg beskjed om prisendringer. Aksepterer du ikke de evt. endrede vilkårene har du 20 dager fra du har fått beskjed om disse, til å informere L’AMOURBOX om dette, og ditt abonnement vil opphøre omgående.

BETALING:

Ved opprettelsen av ditt L’AMOURBOX abonnement aksepterer du å betale det periodemessige abonnementsgebyr inntil abonnementet opsies.

Det første periodemessige abonnementsgebyret betales når du oppretter ditt abonnement. Følgende abonnementsgebyrer betales normalt den første i hver anden kalendermåned som L’AMOURBOX sendes ut. Hvis din forespørsel om opprettelse av abonnement ikke blir akseptert vil det ikke bli trukket noen gebyrer fra din konto. OBS: oppretter du et abonnement før den aktuelle måneds L’AMOURBOX-utsending, vil du først bli oppkrevd for forrige måneds L’AMOURBOX (hvis denne ikke er utsolgt) og deretter for den aktuelle måneds L’AMOURBOX. Det vil gå ca. en uke mellom de to betalingene.

Betalingene gjennomføres med kreditt- og debetkort (VISA, MasterCard, JBC). Betalingene er i NOK (Norske Kroner).

Du accepterer ved opprettelsen av ditt abonnement at vi oppkrever periodemessige abonnementsgebyr fra ditt kreditt- eller betalingskort uten ytterligere godkjenning inntil du endrer din betalingsmetode. Dette kan enten foregå via din konto på hjemmesiden eller ved å sende en e-mail til hi@lamourbox.com (i tillegg til den tid vi trenger for å endre betalingsmetoden).

Alle betalinger foregår gjennom en sikker SSL-tilkobling, og all data er kryptert. L’AMOURBOX kan på intet tidspunkt se dine kortopplysninger. OBS: L’AMOURBOX sender ikke girokort.

Betaling kan også gjøres med gavekort utstedt av L’AMOURBOX (under de betingelser som gjelder på det aktuelle gavekort).

Vi forbeholder oss retten til å utføre en kredittsjekk på deg.PERSONDATA:

Når du oppretter et abonnement hos L’AMOURBOX trenger vi ditt navn, adresse, tlf. nr. og e-mailadresse. Vi registrerer og gir dine personopplysninger videre for å kunne levere varen til deg. Ingen personlige opplysninger som registreres på lamourbox.no blir på overdratt, solgt eller gjort tingjengelige for en tredjepart. All informasjon oppbevares fortrolig og er bare tilgjengelige for betrodde medarbeidere hos lamourbox.no.

Personopplysningene registreres hos L'AMOURBOX. ApS og oppbevares i fem år før opplysningene slettes. Den dataansvarlige er L’AMOURBOX.

Ifølge persondataloven har du som registrert hos L’AMOURBOX alltid rett til at sende oss dine innvendinger imot registreringen. Du har også rett til innsikt i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Henvendelse i forbindelse med dette kan sendes til: hi@lamourbox.com.

I forbindelse med bestilling hos lamourbox.dk samtykker du videre til at vi må kontakte deg i forbindelse med behandling av din forespørsel om opprettelse av abonnement. Vi ettersender kun tilbud og nyhetsbrev til din e-mailadresse hvis du under opprettelsen har gitt samtykke til dette. Hvis du ikke har gitt samtykke til dette vil vi ikke kontakte deg ytterligere etter endt behandling av din opprettelse.

Les mer om persondata her: www.lovebox.dk/persondata

KOMMUNIKASJON
Kommunikasjon mellom L’AMOURBOX og forbrukeren foregår på hi@lamourbox.com og den mailadressen som du har oppgitt på din L’AMOURBOX-konto.

OPPSIGELSE OG AUTOMATISK FORNYELSE:

Både du og L’AMOURBOX kan til hver en tid og uten begrunnelse si opp ditt abonnement så det utløper i slutten av den gjeldende abonnementsperioden.

Du avmelder din konto ved å sende en e-mail til hi@lamourbox.com. Ditt L’AMOURBOX abonnement er opphørt når L’AMOURBOX sender deg en bekreftelsesmail på dette til den e-mailadressen som du har oppgitt på din konto eller har skrevet til kundeservice fra.

ANGRERETT

Som forbruker har du 14 dagers angrerett som gjelder fra den dagen du mottar din L’AMOURBOX. Angrefristen skal alltid omfatte 7 virkedager.

Angreretten kan kun utøves så sant produktene i din tilsendte L’AMOURBOX i er uendrede. Dette gjelder ikke hvis ett eller flere av produktene har blitt beskadiget eller endret på grunn av en handling som har vært nødvendig for å undersøke produktet, eller på grunn av en omstendighet som ikke avhenger av deg. Videre må boksen være helt ubrutt.

Du benytter deg av angreretten ved at du for egen regning returnerer din L’AMOURBOX til oss. Vi gjør oppmerksom på at du har 14 dager fra du mottar din L’AMOURBOX til å returnere den til oss. Vi ber deg vennligst alltid kontakte hi@lamourbox.com og opplyse L’AMOURBOX om at du benytter deg av angreretten, i tillegg til ditt kundenummer FØR du returnerer din L’AMOURBOX til oss. Din L’AMOURBOX kan returneres til:

L'AMOURBOX ApS

Njalsgade 19 D

2300 København S

Velger du å benytte deg av angreretten refunderer L’AMOURBOX beløpet du har betalt for din L’AMOURBOX  såfremt det stemmer overens med våres returpolitikk.

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta opptil 10 virkedager fra vi mottar din pakke til behandlingen er gjennomført. Du vil alltid motta en mail fra oss når vi har mottatt og behandlet ditt produkt.

REKLAMASJON

Kjøpslovens mangelsregler gjelder for varekjøp. Når du handler hos L’AMORBOX som forbruker har du reklamasjonsrett i 24 måneder. Hvis reklamasjonen din er berettiget betyr det at du enten kan få varen reparert, byttet, pengene tilbake eller et avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjonen.

Reklamasjonsretten kan være begrenset av varens naturlige holdbarhet. Ønsker du at reklamere på en vare skal dette gjøres i “rimelig tid” etter du har oppdaget feilen. Hvis du reklamerer i løpet av to måneder etter at feilen er oppdaget vil reklamasjonen alltid være rettidig.

Er reklamasjonen berettiget refunderer vi dine (rimelige) fraktomkostninger. Varen skal alltid sendes tilbake i forsvarlig emballasje - og husk å få en kvittering for sendingen så vi kan tilbakebetale dine fraktomkostninger. Sørg ALLTID for å kontakte oss FØR  du sender din reklamasjon til oss og opplys ditt kundenummer.

Når du har kontaktet oss sender vi deg en gratis elektronisk returlabel som du kan bruke til at sende din pakke i retur til oss.

RETURPOLITIKK

Når du har benyttet deg av angreretten din og returneret din L’AMOURBOX til oss, vil vi refundere deg det skyldige beløp senest 14 dager fra den datoen hvor vi har mottatt L’AMOURBOX’en i retur.

Du vil alltid motta en bekreftelsesmail når vi har mottatt din L’AMOURBOX. Det kan ta opp til 7 virkedager fra vi mottar din pakke til behandlingen er gjennomført.

Vær oppmerksom på at hvis vi refunderer penger til et Mastercard eller Visa Electron kan det ta opptil 28 dager før du kan se pengene på kontoen din - dette er et ønske fra Mastercard og Visa Electron, og derfor ikke noe som vi kan gjøre noe med. Er du i tvil anbefaler vi at du kontakter banken din.

Hvis du angrer ditt kjøp betaler du selv for omkostningene for å returnere L’AMOURBOX til oss.

Du er kun ansvarlig for et eventuelt tap i varens verdi som skyldes annen håndtering enn den som er nødvendig for å bestemme varens art, egenskaper og måten den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måte som hvis du prøvde den i en fysisk butikk, men du må ikke ta den i bruk. Hvis varen er prøvd utover det som er beskrevet ovenfor, vil vi betrakte den som brukt. Det betyr at du ved bruk av angreretten kun får en del (eller intet) av kjøpsbeløpet i retur, avhengig av varens handelsmessige verdi.

Vi refunderer pengene for kjøpet via samme betalingsmiddel som er tilknyttet din konto hos L’AMOURBOX hvis ikke annet er avtalt. Vi kan tilbakeholde betalingen inntil vi har mottatt varen, med mindre forbrukeren sender oss dokumentasjon på å ha returnert den. Vi mottar ikke pakker sendt i postoppkrav.

 

FORCE MAJEURE:

I tilfelle av visse begivenheter utenfor vår kontroll kan L’AMOURBOX ikke holdes ansvarlige for eventuell manglende oppfyllelse eller forsinkelse i oppfyllelsen av noen av våre forpliktelser i forbindelse med et abonnement.

Force majeure omfatter enhver handling, begivenhet eller ulykke utenfor vår rimelige kontroll og omfatter i særdeleshet (uten begrensing) følgende eksempler:

- Streik, lockout eller andre faglige aksjoner.

- Sivile uroligheter, opprør, invasjon, terrorangrep eller trussel om terrorangrep, krig eller trussel eller forberedelse til krig.

- Brann, eksplosjon, naturkatastrofer eller advarsel om naturkatastrofer med evakuering som følge, epidemier.

- Umulighet for bruk av jernbaner, skipsfart, fly, biltransport eller annen form for offentlig eller privat transport; og

- Umulighet for bruk av det offentlige eller private telefon-nett.

Våre ytelser i henhold til ethvert abonnement anses for å være suspendert i den periode hvor force majeure-hendelsen pågår. L’AMOURBOX vil bruke våre rimelige bestrebelser på å bringe Force Majeure-hendelsen til opphør eller å finne en løsning hvor vår forpliktelser i henhold til abonnement kan gjennomføres til tross for force majeure hendelsen.

TREDJEPARTS NETTSTEDER:

L’AMOURBOX’ nettside kan inneholde lenker til nettsider som drives av en av våre partnere, annonsører, tilknyttede selskaper eller andre tredjeparter. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for innholdet av nevnte nettsider eller disses varer og/eller tjenester.

IMMATERIALRETT/ÅNDSRETT

L’AMOURBOX eller våre lisensgivere eier alle immaterielle rettigheter til nettstedet og alle materialer lagt ut på nettstedet. Disse rettighetene og materialer er beskyttet av copyright og enhver rett i denne forbindelse forbeholdes.

Du kan utskrive en kopi eller laste ned utdrag av nettstedet så lenge det er til personlig bruk. Du kan ikke bruke deler av vårt opphavsrettlig beskyttede materiale til kommersielle formål uten først å innhente en lisens fra oss eller våre lisensgivere.

Ved opprettelse av et abonnement gir du oss en ugjenkallelig rett til at sitere fra kommentarer om L’AMOURBOX, L’AMOURBOX’ produkter og/eller abonnementer  som du har anført på nettsiden, blogg eller sosiale medier - samt å bruke disse sitatene på vår nettside, på sosiale medier og ved annen markedsføring.

TILLEGG OG ENDRINGER:

Du er bundet av de forholdene som gjør seg gjeldende fra det tidspunktet du har tegnet L’AMOURBOX abonnementet. Vi kan fra tid til annen legge til tillegg eller endringer i disse vilkårene. Hvis vi endrer på dine vilkår eller legger tillegg til i ditt abonnement vil du alltid bli opplyst om dette. Hvis du ikke aksepterer disse endringene eller tillegg har du 60 dager fra den datoen vi har kontaktet deg til å informere oss om det (i dette tilfelle vil ditt abonnement straks opphøre).

OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG PLIKTER:

Overdragelse av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til abonnementet kan ikke foregå uten vårt skriftlige samtykke.

L’AMOURBOX kan til enhver tid i din abonnementsperiode overdra våre rettigheter eller forpliktelser i henhold til abonnementet.

LOVVALG OG TVISTER:

Ovenstående vilkår og regler for ditt abonnement skal fortolkes og brukes i overensstemmelse med norsk lovgivning. Tvister i anledning av disse vilkårene eller ditt abonnement avgjøres ved de norske domstolene.

GAVEKORT:

Ved kjøp av gavekort har du to ukers returrett hvor du har krav på å få pengene i retur. Pengene kan kun refunderes dersom gavekortet ikke har blitt innløst.

Det er ikke mulig for mottakeren av gavekortet å få gavekortets verdi utbetalt.

Når gavekortet innløses vil mottakeren få den første esken ved neste eske-utsending (ca. hver 4. uke).

Er man som gavekort-abonnent misfornøyd med en eske kan man ikke få eskens pris refundert. Derimot kan man sende esken i retur og få et tilgodebevis tilsvarende en ny L’AMOURBOX som kan brukes til en tidligere eske eller en eske etter at gavekortsabonnementet er utløpt. Dette forutsetter at produktene ikke er brukte og fortsatt er i original emballasje. Gavekort er gyldigt i op til 3 år.

Du kan også velge et gavekort til våres hjemmeside Winkwink.dk til en verdi på 100,-.

LEVERING:

Etter opprettelse av et L’AMOURBOX abonnement vil du motta en L’AMOURBOX hver 4. uke. Avhengig av når i en kalendermåned du har tegnet et L’AMOURBOX abonnement, vil den første L’AMOURBOX bli levert i samme eller neste måned. Et estimert leveringstidspunkt er opplyst i den mailen du mottar når L’AMOURBOX er sendt til deg.

Hvis en L’AMOURBOX er utsolgt forbeholder vi oss retten til å ikke levere den pågjeldende L’AMOURBOX i den aktuelle kalendermåned. I dette tilfellet vil det ikke bli trukket et abonnementsgebyr fra din konto i den pågjeldende måned. Til gjengjeld sender vi deg den neste esken som vanlig.

Leveringen av L’AMOURBOX koster 39,- og er inkludert i kjøpsprisen. Du kan selv velge om du vil ha din L’AMOURBOX sendt hjem til deg eller om du vil hente den på posten. L’AMOURBOX sendes med Helthjem

KLAGEADGANG:

Hvis du vil klage på  kjøp, skal du kontakte hi@lamourbox.com. Hvis det ikke lykkes oss å finne en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

www.forbrug.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr.

© Copyright

Alt innhold (tekst, bildematerialer osv..) og rettigheter til disse på lamourbox.no samt alle sider som er eid av L'AMOURBOX ApS kan ikke kopieres eller på annen måte plagieres uten tillatelse. Se mer om vår copyright.

Hjemmesiden www.lamourbox.no drives av firmaet:

L'AMOURBOX ApS CVR nr: DK40155929

Nørrebrogade 18B, 1.tv. 8000 Aarhus C

Vær oppmerksom på at du ikke kan hente eller betale for varer på denne eller andre adresser som er oppgitt på nettsiden. Denne butikken er kun online!

Handelsbetingelsene er senest oppdatert 22.11.2021.